Krivý s.r.o
Kovovýroba
Považská Bystrica
Dolný Moštenec
Deutsch
Englisch
Slovenčina (Predvolená)
Zobraziť mapu!

O NÁS

VÝROBA

FOTOGALÉRIA

STROJE

KONTAKT

Výroba foriem pre technológiu presného liatia :
Výroba foriem.
Výroba formi pre odliatky liate metódou vytaviteľných voskov. Podstata metódy spočíva v zhotovení vysoko presného, nerozoberateľného, netrvalého voskového modelu. Pred samotným liatím sa modely odstránia z formy vytavením, vypálením alebo rozpustením. Potom nasleduje odlievanie. Forma sa po stuhnutí odliatku rozbije a hotový odliatok sa vyberie. Pretože sa voskový model vytaví, tvar odliatku môže byť veľmi zložitý.

Naša firma sa zaoberá výlučne výrobou formy, nie však odlievaním. Túto časť výrobného procesu si sprostredkúva zákazník sám.


Úprava odliatkov :
Úprava odliatkov.
Úprava odliatkov sa vykonáva v obrábacích CNC-centrách podľa technickej dokumentácie. Opracúvame prevažne odliatky z ocele, antikoru a hliníku.

Keďže sa naša firma zameriava aj na kusovú výrobu, opracovávame odliatky aj v malých sériách. Toto opracovanie si často vyžaduje výrobu špeciálneho prípravku, ktorý umožní dosiahnuť maximálnu efektivitu výroby s ohľadom na cenu. 


Kusová výroba :
Kusová výroba.
Kusová výroba si vyžaduje vysokú presnosť, čo je základným technologickým predpokladom pre výrobu tohto typu.

Vysoká tvrdosť materiálov kladie aj vysoké nároky na nástroje, takže používame špičkové náradie pre dosiahnutie požadovanej presnosti. To všetko s ohľadom na čas, ktorý je v tejto dobe veľmi cenný.

Súčiastky ako napríklad vložky pre formy, strihové nástroje či prípravky, sú často veľmi zložitých tvarov. Preto disponujeme licenciou pre CAM softvér, ktorý nám umožňuje generovať zložité dráhy nástrojov pre CNC frézy.