Krivý s.r.o
Kovovýroba
Považská Bystrica
Dolný Moštenec
Deutsch
Englisch
Slovenčina (Predvolená)
Zobraziť mapu!

O NÁS

VÝROBA

FOTOGALÉRIA

STROJE

KONTAKT

O nás:

Sme strojárska firma zaoberajúca sa výrobou presných dielov pre široké využitie. Naše najviac vyrábané diely však patria hlavne do skupiny foriem a nástrojov. Najmodernejšie technológie ktoré využívame v praxi nám umožňujú navrhovať , vyrábať a kontrolovať súčiastky efektívne a spoľahlivo. Máme dlhoročné skúsenosti s výrobou foriem nielen pre presné liatie ale aj tlakové. Tvarové presné diely opracúvame na CNC pat osích obrábacích centrách a meriame na modernom 3D certifikovanom stroji Mitutoyo. Technológie ktorými sa najviac zaoberáme sú najmä konštrukcia nástrojov, frézovanie, sústruženie, brúsenie, meranie, rezanie drôtom a elektroerozívne obrábanie. Ďalej medzi naše pôsobisko parí aj kusová výroba, výroba plastových dielov, úpravy foriem a spracúvanie odliatkov. K našim cieľom nám dopomáha aj komplexne zariadená nástrojáreň. Pri výrobe spolupracujeme aj pri kooperácii s rôznymi výrobcami nástrojov.

Konštrukcia a výroba nástrojov a foriem:


Proces návrhu nástroja alebo formy je založený na spolupráci so zákazníkmi a dlhoročných skúsenostiach konštruktérov. Zúročené skúsenosti potvrdené praxou nám dovoľujú konštruovať a vyrábať formy či už na tlakové liatie alebo na presné liatie. V kombinácii s nástrojárňou disponujúcou strojmi od brúsok až po najmodernejšie CNC stroje s päť osím obrábaním je proces výroby plne konkurencieschopným a pružným. Konštruktér na počítači vyhotoví 3D zostavu nástroja ktorá sa po schválení technológom presunie k výrobnej fáze. Ďalej následná montáž a dolícovanie všetkých mechanických častí nástroja sa realizuje na lise kde skúsený nástrojár preverí jeho funkčnosť.

3D Meranie a kontrola kvality na špičkových meracích zariadeniach Mitutoyo alebo Tesa:Stroj Mitutoyo prešiel v roku 2015 komplet-nóv inováciou. Mitutoyo BHN706 je presný merací stroj s meracou hlavou "Renishaw PH10" schopný merať s presnosťou 0,0035mm. Stroj je certifikovaný podľa ISO 17025. Zákazníci sa teda môžu spoľahnúť na jeho presnosť. V kombinácii s najnovším softwarom a najmodernejším riadením meria diely s veľkou presnosťou a s minimálnou odchýlkou. Veľkou výhodou pri meraní na tomto stroji je import 3D modelu a jeho následné porovnanie so skutočným obrobeným dielom. Ďalej aj tlač textových meracích protokolov, alebo grafický protokol obsahujúci zobrazenie výsledku merania porovnaného s 3D modelom.

CAM Programovanie:

Firma je majiteľom licencie najmodernejšieho CAM softwaru dovoľuje vyrábať súčiastky skutočne zložitých tvarov s veľkou spoľahlivosťou a presnosťou. Sledujeme najnovšie trendy v obrábaní a podľa toho sú vybavené aj naše CNC pracoviská. So správnym prístupom a zohľadnením všetkých kritérií pri obrábaní vieme určiť tú najhospodárnejšiu stratégiu aby sa znížili náklady na výrobu. Pri výrobe a tvorbe programu dbáme na kvalitu povrchov a presnosť. Po výrobe môžeme tvar okamžite zmerať na 3D meradle a vytlačiť protokol čo výrazne šetrí čas a zužuje priestor pre chyby. Naši CNC operátori sú tiež schopný programátori. Sú v neustálom kontakte s výrobným procesom nástroja ,čím dopomáhame znižovať prestoje pri lícovaní a montáži.